მირზოევკა – Mirzoevka

ქვემო ქართლის რეგიონი საქართველოში განსაკუთრებული გეოგრაფიული ტერიტორიაა, რომელიც სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის თავისებურ მშვიდობის ხიდს წარმოადგენს. სწორედ ამ ტერიტორიაზეა ათეულობით სომხური და აზერბაიჯანული სოფელი, სადაც “მტრებად” წოდებული სომხები და აზერბაიჯანელები ერთმანეთის გვერდით, ყველანაირი სიძულვილისა და პოლიტიკური საკითხების გარჩევის გარეშე ცხოვრობენ.

ერთ-ერთი ასეთი სოფელია მირზოევკა [ნორგიუღი], რომელიც მარნეულის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის.

სოფელში 65-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს. უმრავლესობა ეთნიკური სომეხია. აზერბაიჯანელების გარდა აქ ეთნიკური ქართველები და ასირიელები ცხოვრობენ. სოფელში არავის უკვირს შერეული ქორწინებებიც. მირზოევკა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და ტოლერანტობის კლასიკური მაგალითია.

 შემიძლია გითხრათ ჩემი პირადი გამოცდილებიდან მშვიდობინად თანაცხოვრების მაგალითები ეთნიკურად სომხებსა და აზერბაიჯანლებს შორის მარნეულის მუნიცილალიტეტში. მარნეული არის ეთნიკურად ძალიან მარავაფეროვანი ადგილი და ახლოს მდებარეობს სომეხეთისა და აზერბაიჯანის საზღვართან, შესაბამისად საზღვრისპირა სოფლებში ცხოვრობენ ეთნიკურად აზერბაიჯანელები და სომხები ერთად. მეც ვცხოვრობ ერთ-ერთ ასეთ სოფელში, სადაც მყავს ძალიან ბევრი ეთნიკურად სომეხი მეგობარი, რომლებიც სრულიად ტოლერანტები არიან და ჩვენს შორის არადროს არ ყოფილა რამე უთანხმოება. ჩვენ ვცხოვრობთ საქართველოში დავიბადეთ აქ და ჩვენი სურვილები მიმართული უნდა იყოს მშვიდობიანობისაკენ და თავისუფლებისაკენ, მიხარია, რომ ჩემს თემში ინტეგრაციის პროცესი ძალიან კარგად მიმდინარეობს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მშვიდობიან გარემოში კეთილგანწყობით ცხოვრება, ჩვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური სტერეოტიპული აზროვნებები, რომელბიც ხელს შეგვიშვლის მშვიდობიან თანაცხოვრებაში.

ძალიან გამეხარდება თუ კი ბევრ ადგილას გაშუქდება ჩვენი მშვიდობიანი და ტოლერანტული თანაცხოვრების მაგალითი. მიუხედავად იმისა, რომ 21-ე საუკუნეში ვცხოვრობთ, ძალიან ხშირია კონფლიქტის თემები, როგორც პიროვნულ დონეზე ასევე პოლიტიკურ დონეზე. ჩვენ შეგვიძლია ახლანდელი ტექნოლოგიები გამოვიყენოთ და გავუმჯობესოთ სიტუაცია კარგისკენ. ჩვენი ინციატივები და იდეები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს მშვიდობიანობისათვის შეიძლება ბევრი ქვეყნისთვის  იყოს სამაგლითო, უპირველეს ყოვლისა კი ქვეყნის შიგნით უთანხმოებებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა ის გამოირჩევა თავისი მრავაფეროვენბით, მიხარია, რომ მეც ამ მრავაფეროვენბის ნაწილი ვარ და შემიძლია მაგალითი ვიყო მშვიდობიანი თანაცხოვრების. მე ვარ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი თუმცა ჩემი სამშობლოა საქართველო, რადგან ჩემი წინაპრებიც ცხოვრობდნენ აქ და მათი მიზანიც სწორედ მშვიდობიანობის შენარჩუნება და ქვეყნის განვითარება იყო. ჩვენ მაშინ ვართ ძლიერები, როდესაც მრავაფეროვნებას ვაფასებთ და ვამცირებთ უთანხმოებებს მაქსიმალურად.

სამომავლოდ მინდა კონფლიქტის ტემებთან დაკავშირებით ძალიან აქტიურად ვიმუშაო და გავაკეთო აქტივობები და ღონისძიებები ამ თემატიკასთან დაკავშირებით. საზოგადოების ინფორმაციის გაზრდა ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსს საკითხებთან დაკავშირებით, რადგან პოლიტიკური სიტუაციების გამო ადამიანები ფიქრობენ, რომ ჩვენ არ გვიყვარს ერთმანეთი თუმცა ეს ასე არ არის მტავარი ღირებულება ჩვენთვის არის ადამიანური ღირსებები და ჰუმანურობა, რომელიც მაქსიმალურად კარგად უნდა დავიცვათ და ვაჩვენოთ სხვებსაც.

ავტორი: ნინო გუსეინოვა

The Kvemo Kartli region is a special geographical area in Georgia, which is a special bridge of peace between Armenia and Azerbaijan. It is in this territory that there are dozens of Armenian and Azerbaijani villages, where Armenians and Azerbaijanis, who are called “enemies”, live next to each other, without all kinds of hatred and political issues.

One of these villages is Mirzoevka [Norgiug], which belongs to Marneuli municipality.

More than 65 families live in the village. The majority are ethnic Armenians. Apart from Azerbaijanis, ethnic Georgians and Assyrians live here. No one in the village is surprised by mixed marriages. Mirzoevka is a classic example of peaceful coexistence and tolerance.

I can tell you from my personal experience examples of peaceful coexistence between ethnic Armenians and Azerbaijanis in Marneuli municipality. Marneuli is an ethnically very colorful place and is located close to the border of Armenia and Azerbaijan, therefore ethnic Azerbaijanis and Armenians live together in border villages. I also live in one of these villages, where I have many ethnically Armenian friends who are completely tolerant and there have never been any disagreements between us. We live in Georgia, we were born here and our desires should be directed towards peace and freedom, I am glad that the process of integration in my community is going very well. It is very important for us to live with kindness in a peaceful environment, for us it is not important for us to have political stereotypical thoughts that will prevent us from peaceful coexistence.

I will be very happy if the example of our peaceful and tolerant coexistence is covered in many places. Although we live in the 21st century, themes of conflict, both on a personal and political level, are very common. We can use the current technologies and improve the situation for the better. Our initiatives and ideas, which should be implemented for peace, can serve as an example for many countries, especially for conflicts within the country. Although Georgia is a small country, it is distinguished by its diversity, I am glad that I am part of this diversity and can be an example of peaceful coexistence. I am ethnically Azerbaijani, but my homeland is Georgia, because my ancestors lived here and their goal was to maintain peace and develop the country. We are strong when we value diversity and minimize differences as much as possible.

In the future, I want to work very actively in connection with conflict topics and do activities and events related to this topic. It is very important to increase public information about issues like this, because due to political situations, people think that we don’t love each other, but this is not the case.

author: Nino Guseinova

After finishing our project in December 2023 Nino Guseinova took her insides to present them in different occasions like a training on the topic of conflicts been held at the youth center of Marneuli municipality and during the “Civic Action Lab” of the project “Georgian Minority Women as Integration Ambassadors” implemented by Development and Engagement Platform both in January 2024.